Zásady používání cookies

Následující článek objasňuje některé důležité otázky o tom, jak MP-patchwork sbírá, používá a ochraňuje vaše osobní údaje. Naše Zásady pro ochranu osobních údajů si můžete přečíst v plném znění, taktéž si můžete přečíst více o souborech cookies.

Budete-li mít jakékoliv otázky či připomínky k našim Zásadám pro ochranu osobních údajů nebo k souborům cookies, prosím kontaktujte nás prostřednictvím tohoto online kontaktního formuláře.

O souborech cookies

Co je to „soubor cookie“?

Naše webové stránky používají soubory cookies za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti tím, že si vás a vaše individuální nastavení umožňují „zapamatovat“. Soubor cookie je jednoduchý textový soubor (obvykle o velikosti několika málo KB), který naše webové stránky uloží do vašeho počítače, notebooku nebo mobilního zařízení, a pouze naše webové stránky mohou tento soubor vyhledat nebo si přečíst jeho obsah. Soubory cookies si můžete představit jako paměť webových stránek, která jim pomáhá si vás zapamatovat pro případ další návštěvy.

Každý soubor cookie je pro váš webový prohlížeč unikátní. Obsahuje určité informace, jako např. unikátní identifikační hodnotu, název stránky a číslice. Soubory cookies napomáhají ke zrychlení a zjednodušení vaší interakce s našimi webovými stránkami.

Existují dva druhy souborů cookies – „dočasné soubory cookies“ a „trvalé soubory cookies“. „Dočasné soubory cookies“ jsou uloženy ve vašem počítači, notebooku nebo mobilního zařízení pouze po dobu, kdy se pohybujete na našich webových stránkách; takové soubory cookies pomáhají našim webovým stránkám, aby si zapamatovaly informace při vašem průchodu ze stránky na stránku, abyste např. nemuseli opakovaně zadávat a vyplňovat informace ve formulářích. „Trvalé soubory cookies“ zůstávají uloženy ve vašem počítači, notebooku nebo mobilním zařízení i po vašem odchodu z našich webových stránek; takovéto soubory cookies pomáhají našim webovým stránkám zapamatovat si vás jakožto vracejícího se návštěvníka, avšak nikterak vás neidentifikují jako osobu.

Nastavení souborů cookies

Jak mohu kontrolovat soubory cookies?

Soubory cookies webového prohlížeče

Standardní webové prohlížeče, jako např. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari apod., povolují použití souborů cookies. V případě, že nechcete dostávat soubory cookies z webových stránek, které navštěvujete, můžete si pozměnit nastavení svého webového prohlížeče – např. tak, abyste byli upozorněni vždy, když dochází k odesílání souborů cookies, nebo taktéž můžete odmítnout ukládání všech souborů cookies nebo pouze souborů cookies vybraných webových stránek. Taktéž ze svého počítače, notebooku nebo mobilního zařízení můžete vymazat veškeré doposud uložené soubory cookies. Pro detailní informace o těchto nastaveních, prosím, použijte Nápovědu svého webového prohlížeče.

Pokud se rozhodnete zakázat ukládání souborů cookies, ztratíte možnost použití některých funkcí našich webových stránek – např. nebudete si moct přednastavit jazyk, nebudete mít možnost označit si své „oblíbené“ nabídky práce a naše webové stránky si nebudou pamatovat, zda jste či nejste přihlášeni při průchodu ze stránky na stránku či zda jste se při své poslední návštěvě odhlásili z My MP-patchwork Account.

Pokud je váš webový prohlížeč nastaven tak, že „povoluje ukládání souborů cookies“, MP-patchwork toto nastavení považuje za váš souhlas s použitím standardních souborů cookies na našich webových stránkách.

Soubory cookies od Adobe Flash player

Adobe Flash player je program, který umožňuje např. zobrazování animovaných bannerů, a může ukládat informace do vašeho počítače, notebooku nebo mobilního zařízení. Těmto souborům se říká „Flash cookies“ a nemohou být změněny v nastaveních vašeho webového prohlížeče. Pokud si nepřejete dostávat Flash cookies, můžete si své preference přenastavit na oficiálních webových stránkách Adobe.

Pokud se rozhodnete zakázat ukládání Flash cookies, ztratíte možnost použití některých funkcí našich webových stránek – např. neuvidíte na úvodní stránce bannery odpovídající povaze vaší návštěvy.

Druhy cookies

Jak MP-patchwork  používá soubory cookies?

Pro ukládání vašich osobních nastavení

Během vaší návštěvy používají naše webové stránky standardní soubory cookies, které vás pomáhají identifikovat jakožto unikátního návštěvníka, zapamatovat si váš přednastavený jazyk, zapamatovat si vaše „oblíbené“ nabídky práce.

Pro anonymní statistické záznamy

Během každé vaší návštěvy používají naše webové stránky analytický software ukládající anonymní standardní cookies a soubory cookies Google Analytics, díky čemuž kontinuálně monitorujeme používání našich webových stránek. Takto např. víme, kolik návštěvníků naše webové stránky používá, a dokážeme tak pochopit chování návštěvníků a jaký obsah a informace jsou pro naše návštěvníky zajímavé. 

Veškeré uložené analytické informace jsou anonymní a používáme je pro vlastní technické a marketingové účely. Takto např. víme, kolik návštěvníků se během tohoto měsíce podívalo do sekce „Pro uchazeče“, nicméně nerozpoznáváme a neidentifikujeme jednotlivé návštěvníky podle jména.

Pro rozpoznání anonymních a přihlášených návštěvníků

Naše webové stránky používají soubory cookies, které vás pomáhají rozpoznat buďto jako anonymního nebo přihlášeného návštěvníka.

V okamžiku, kdy se přihlásíte do My MP-patchwork Account, uvidíte lehce odlišný obsah webových stránek, na rozdíl od anonymních návštěvníků. Absence nebo zakázání takovéhoto souboru cookie znamená, že vás naše webové stránky budou považovat za anonymního návštěvníka a možnost „přihlásit se“ nebude fungovat. Nicméně pokud takovýto soubor cookie bude povolen, naše webové stránky si budou vždy pamatovat, zda jste „přihlášeni“ nebo jste se rozhodli „odhlásit se“.

Zásady zpracování osobních údajů

Souhlasím, aby společnost MP-patchwork , sídlem Hlavní 130, Veleň(dále jen společnost), zpracovávala mé osobní údaje pro účely zprostředkování práce (ukládání, úprava, vyhledávání, třídění, kombinování, likvidace a poskytování třetím osobám, jejichž totožnost je mi společnost povinna sdělit) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů" ve znění pozdějších předpisů, a to až do odvolání písemnou formou. Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy v souvislosti s přístupem k informacím a jejich ochraně podle §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pro plné znění klikněte SEM.